Ledningens roller

Chefsroller - En chefs roller

Chefsroller eller en chefs roller är ett "måste" för alla tilltänkta chefer, särskilt för managementstudenter. I den här artikeln förklaras dessa roller och även personlighetsdrag och attribut ...

Chefsroller - En chefs roller Läs mer “