Lagen om minskande marginalnytta

Lagen om avtagande marginalnytta

Generellt gäller att ju mer av en viss vara en människa har, desto mindre blir intensiteten för mer. Därför minskar människans efterföljande enhet, önskan. Lagen om minskande marginalnytta var först ...

Lagen om avtagande marginalnytta Läs mer “