Tillgång och efterfrågan

Utbud och efterfrågan | Pristeori

Begreppet pristeori uppstod som ett värderingsbegrepp, dvs. det medium genom vilket värden knyts till varor och tjänster. Begreppet pristeori ...

Utbud och efterfrågan | Pristeori Läs mer “