Teori om konsumentbeteende

Konsumentbeteende - Teori om konsumentbeteende

Theory of Consumer Behaviour utgår från att man bara kan ordna sina preferenser i prioritetsordning, men att man inte kan kvantifiera hur nöjd man är. Efter att ha läst denna sammanfattning, ...

Konsumentbeteende - Teori om konsumentbeteende Läs mer “