wet

Vennootschapsrecht - De vennootschapswet

Volgens de wet is een maatschap geen liefdadigheidsinstelling of een sociale club. Van de maatschap wordt daarom verwacht dat ze winst maakt die moet worden verdeeld volgens de ...

Vennootschapsrecht - De vennootschapswet Lees verder »