Elasticitet i efterfrågan

Efterfrågeelasticitet - olika typer av elasticitet

Elasticitetsbegrepp handlar i allmänhet om hur efterfrågan eller utbudet reagerar på dess bestämningsfaktor; under vår diskussion om efterfrågan och utbud diskuterades deras bestämningsfaktorer. Elasticitet ...

Efterfrågeelasticitet - olika typer av elasticitet Läs mer “